Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Krynki  sprawdź informacje Na Mapie gminy Krynki

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Krynki.

Mapa Geoportal Krynki

Dane urzędu

Urząd Miejski w Krynkachul. Garbarska 16Krynki, 16-120

Tel: 85 7228550

Fax: 85 7228070

E-mail: kancelaria@krynki.pl

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Krynki: 2011043

Witryna: www.krynki.pl/

Władze lokalne: Burmistrz Jolanta Gudalewskakancelaria@krynki.pl

Gmina Krynki w liczbach

Powierzchnia gminy Krynki*

166 km2

562 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Krynki*

2 958 mieszkańców

2363 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Krynki*

18 mieszkańców na km2

2393 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Krynki

Geoportal Krynki prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Krynki

Jak powstał Geoportal gminy Krynki?

Geoportal Krynki powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Krynki, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Krynki umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Krynki

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Krynki?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Krynki;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Krynki;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Krynki;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Krynki;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Krynek.
Informacje na Geoportalu Krynki

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Krynki?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Krynki;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Krynki;
 • Rejestr MPZP Krynki;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Krynki;
 • Mapa Topograficzna gminy Krynki;
 • Mapa Solarna gminy Krynki;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Krynki;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Krynki

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Krynki?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Krynki.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Krynki łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Krynkach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Krynek zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Krynki, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Krynki oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Krynki. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Krynek możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Krynek. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Krynki. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Krynki.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Krynkach.

  Geoportal gminy Krynki posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Krynki. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Krynkach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Krynki przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Krynkach.

  W Geoportalu Krynki przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Krynki. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Krynkach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Krynki zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Krynki, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Krynki oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Krynki.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Krynki. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Krynki są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Krynki podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Krynki.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Krynkach. W Geoportalu gminy Krynki udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Krynkach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Krynki.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Krynki. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Krynki dla mieszkańców

Geoportal Krynki jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Krynki. Na mapie Krynek sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Krynki mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Krynki. Korzystając z map Geoportalu gminy Krynki w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Krynki są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Krynki dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Krynki dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu